Vytisknout

Izolační ohýbaná skla

Izolační ohýbaná skla jsou tvořena dvěma ( dvojskla ) nebo třemi ( trojskla ) tabulemi ohýbaných skel. Vzdálenost mezi skly je
vymezována distančním ( hliníkovým, TGI nebo v některých omezených případech nerezovým ) rámečkem. Rámeček je naplněn vysoušedlem,
které zabraňuje kondenzaci vodních par v prostoru mezi skly. Síla ( šířka ) rámečku ovlivňuje izolační schopnosti skla. Spojení skel s distančním rámečkem zajišťuje trvale plastický tmel (butyl), který zároveň zabraňuje pronikání vlhkosti do prostoru mezi skly a rovněž brání úniku inertního plynu z meziskelního prostoru. Vnější okraj izolačního skla je utěsněn trvale pružným vulkanizujícím tmelem (typ tmelu závisí na způsobu zasklení hotového výrobku).

Vnější tmel zajišťuje pevnost a odolnost izolačního skla.

Pro výrobu izolačních ohýbaných skel lze použít jednoduchá ohnutá skla, vrstvená ohnutá skla nebo vzájemné kombinace. Při použití základních skel bez vrstev lze dosáhnout hodnoty tepelných ztrát u dvojskla U = 2,8 - 3,1 W/m2K (závisí na šířce použitého distančního rámečku).

Při použití ohnutých skel s vrstvou typu „Low E“ (případně použití inertního plynu mezi skly) lze dosáhnout hodnoty tepelných ztrát u dvojskla U = 1,2 – 2,0 W/m2K .

Při použití ohnutých skel do izolačních trojskel, lze dosáhnout ještě nižších tepelných ztrát než u dvojskel. Izolační trojskla potřebují mnohem širší zasklívací drážku a mají samozřejmě vyšší hmotnost.

Pro výrobu izolačních skel lze použít různé typy skel například : čirá skla, barvená skla ve hmotě (planibel – parsol), skla s „tvrdými“ vrstvami jako Planibel G, Stopsol – Antelio čiré nebo barevné, skla chemicky matovaná Satinato – Matelux, ornamentní skla atd.

Pro zvýšení bezpečnosti se do dvojskel používají rovněž vrstvená skla , která zvyšují bezpečnost zasklení proti průniku do objektu a zároveň chrání před poraněním od padajících střepů z rozbitého skla. Střepy zůstanou zachyceny na vložené folii mezi skly. Do vrstvených skel lze použít skla s vrstvou typu „Low E“ – např. Planibel G, Planibel Top N+t

Více v kapitole Vrstvená ohýbaná skla .

Maximální a minimální rozměry, poloměry ohybu jsou uvedeny v kapitole Typy a rozměry skel